Wat is KOW?

Het KOW staat voor Kinder Ontspannings Werk Belfeld. Het is een stichting, die zich al 50 jaar bezighoudt met het organiseren van activiteiten voor met name de kinderen van de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Te denken valt daarbij aan activiteiten zoals een survival, een kinderkermis, een dropping, een brandweermiddag en een weekendkamp. Maar ook de hobbymiddagen, waarbij er gedurende 14 woensdagmiddagen geknutseld wordt met de kinderen worden door het KOW georganiseerd.

Los van deze activiteiten organiseert het KOW voor de gehele gemeenschap het St. Maartensfeest met de bijbehorende troshoop, het St. Nicolaasfeest met de intocht en het carnaval voor de kleinste belhamels, compleet met een prins(es) en een raad van elf.

Financieel gezien is het KOW afhankelijk van een stukje subsidie van de Gemeente Venlo, de St. Nicolaascollecte, de eigen bijdrage van de deelnemende kinderen aan de activiteitenopbrengsten, maar met name van de baropbrengsten tijdens de verschillende carnavalsactiviteiten. Gelukkig dragen ook de middenstand en vele andere ondernemers in Belfeld het KOW vaak een warm hart toe.

De stichting draait op de inzet van vele vrijwilligers, leden, die bereidt zijn om vele uren vrije tijd op te offeren om kinderen een leuke dag te bezorgen. De samenwerking met andere verenigingen en stichtingen binnen Belfeld is erg goed en dat blijkt ook bij activiteiten zoals het St. Maartensfeest en de intocht van St. Nicolaas.