Save the date!

In 2024 viert VV Belfeldia z’n 100 jarig jubileum en blaast KOW al 60 kaarsjes uit.
Om deze jubilea met ons dorp samen te vieren hebben beide verenigingen zich samen gegooid voor
een herintroductie van een activiteit uit vervlogen tijden.
1ePaasdag, zondag 31 maart a.s. rond het middaguur, vindt voor het eerst sinds lange tijd weer het
paaseieren zoeken plaats voor alle Belfeldse kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
Noteer deze datum alvast in jouw agenda. Het belooft weer een kleurrijk spektakel te worden.
Meer informatie volgt na de vastelaovend.

Nieuwe opzet kabouterbal

Belhamels en Belhamelinnekes

Zoals velen van jullie al hebben gezien hebben wij sinds afgelopen zondag een nieuwe prinses;

Lara I

Het deed ons goed dat jullie hierbij massaal aanwezig waren. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om jullie te informeren over een aantal kleine wijzigingen binnen het “vasteloavend” programma van het KOW.

Het KOW is sinds dit jaar geen organiserende vereniging meer in de Hamar. Dit heeft ons mede doen besluiten om voor het Kabouterbal een andere opzet te kiezen en om een andere locatie te zoeken. Wij denken dat beiden goed gelukt zijn.

  1. De nieuwe locatie van het kabouterbal 03-02 is nu de Kozakkenhut van de Scouting aan de Beatrixlaan te Belfeld. Daar de ruimte daar echter beperkt is hebben wij gekozen voor:
  2. Andere opzet: Waar voorheen het hele gezin in de Hamar terecht kon om samen met hun kroost vastelaovend te vieren zijn nu alleen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 welkom. Wij gaan met alle kinderen (zoals jullie van ons gewend zijn) samen en met Rokke Billy een fantastisch feest vieren. Deze middag zal om 15.00 uur starten en zal tot ca. 17.00 uur duren. Hierna is het hele gezin welkom om onze prinses te komen feliciteren tijdens haar receptie, die dus ook bij de Scouting zal worden gehouden. Tijdens deze activiteit zal er ranja en snoep worden verkocht. Ranja à € 0,50 en snoep à € 1,-. De entree is gratis. Ook gedurende de aansluitende receptie zullen er geen alcoholische dranken worden verkocht.

Wij begrijpen als geen ander dat deze verandering even wennen is. Het organiseren van een activiteit bleek echter qua bezetting niet meer haalbaar en we merkten ook dat met name de kleinere kinderen steeds verder in de verdringing kwamen. Kerndoel van het KOW is het organiseren van activiteiten voor kinderen en blijven we ook hiermee doen. In onze ogen beter zelfs!

Wij hopen en gaan er vanuit dat veel kinderen deze activiteit zullen bezoeken en we kijken ernaar uit om samen met hen een leuke middag te beleven.

Prinses Lara I

In een volle Hamar-zaal is vanmiddag onze nieuwe hoogheid gepresenteerd: Prinses Lara I. Onderstaand stelt ze zich kort voor.

Mijn naam is Lara Derks en ik ben 10 jaar. Ik woon samen met mijn ouders en mijn broertje Jamie in Belfeld aan de stuw, een heel mooi plekje om te wonen.
Ik zit op volleybal bij BVC Holyoke en elke vrijdagavond ga ik naar de scouting, allebei superleuke dingen om te doen.
Ik zit op basisschool Kom.mijn in groep 7N en toen ik vorig jaar nog in groep 6 zat zei ik al dat ik dit jaar mee wilde doen met het KOW Carnaval! Ik heb mij dan ook meteen als allereerste van de klas aangemeld. Mij leek het superleuk om op het podium mee te hossen en heb mij dan ook opgegeven voor alle rollen die er zijn, maar natuurlijk wilde ik het liefst prinses worden.
Ik heb ontzettend veel zin in de komende Vastelaovend en ga er met iedereen een geweldig feest van maken!

Oetkomme KOW Hoogheid 2024

快来看看,快来看看!
Komt dat zien, komt dat zien!

Komende zondag is het zover, onze nieuwe hoogheid staat te popelen om zich te kunnen presenteren aan Belfeld. Onze draak herrijst uit de slaap en zal hem of haar samen met Rokke Billy begeleiden naar de start van het KOW vastelaovesseizoen!

Zien we jullie allemaal zondag om 16:11 uur in de zaal van de Hamar?

Gelukkig nieuwjaar!

Voor iedereen een gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2024! Dit jaar mag het KOW 60 kaarsjes uitblazen, en dit gaan we tijdens elke activiteit de kinderen laten merken. Op onze site is de activiteitenkalender inmiddels gevuld, en de oplettende kijker ziet daar oa een jubileumweekend vermeld staan. Hier gaan we later op terugkomen. Reserveer vast alle data voor de kinderen, wij aan de slag met de komende activiteiten!

Sint Maarten 2023

Op vrijdag 10 november 2023 organiseert het KOW in Belfeld weer het St. Maartensfeest met de daarbij behorende fakkeloptocht. De fakkeloptocht start om 19.00 uur vanaf Gemeenschapscentrum de Hamar aan het Stevensplein.

Onder muzikale begeleiding van Harmonie Kunst na Arbeid en voorgegaan door St. Maarten en zijn soldaten trekt de stoet via de Julianastraat, Burg. Kesselstraat, Groenstraat, Pr. Christinastraat, Schuttekampstraat, Pr. Frederikstraat, Gelrestraat en Bolenbergweg naar de Patersplak waar om ongeveer 19.30 uur het St. Maartensvuur wordt ontstoken. De scouting zorgt weer voor heerlijke oliebollen dit jaar!

We zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen met hun fakkel meelopen in de stoet. Uiteraard zullen St. Maarten met zijn soldaten en de erme ook niet ontbreken op de Patersplak.

Tijdens de fakkeloptocht mag er niet gezjwingeld worden met de zjwingelpotten en op de Patersplak is er een aparte plek hiervoor ingericht.

Halloweentocht 2023

Op zaterdag 28 oktober organiseert het KOW weer haar jaarlijske halloweentocht voor groep 6 t/m 8. De organisatie is in volle gang, vrijwilligers voor deze avond worden ingepland dus we hebben er zin in.

Reserveer de datum. Opgavebriefjes op school volgen snel!

Rabo ClubSupport uitslag

Namens de Rabobank mochten wij afgelopen donderdag tijdens onze bestuursvergadering, uit handen van Ankie Luijten, een cheque in ontvangst nemen. Alle leden van de Rabobank die ervoor gezorgd hebben dat wij een mooi bedrag (€ 1.307,91) gestort gaan krijgen willen wij langs deze weg hartelijk danken voor uw uitgebrachte stem op ons. Wij zullen zorgen dat het bedrag een mooie bestemming gaat krijgen welke ten goede gaat komen aan diverse activiteiten tijdens ons 60-jarig jubileum in 2024!

Survival

Beste lezer,

Middels dit bericht moeten wij jullie helaas mededelen dat wij de survival, welke gepland staat voor komende zaterdag, moeten annuleren. Dit doen wij natuurlijk met heel veel pijn in ons hart. Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij veel kinderen hiermee teleurstellen. Echter wij kunnen met onze bezetting geen veilige survival garanderen. Veiligheid is een van de pijlers die wij als KOW hoog in ons vaandel dragen.

Natuurlijk gaan wij ons, en zullen wij ons inspannen om deze activiteit hoe dan ook te verplaatsen daar wij weten dat wij ruim 100 kinderen hier een groot plezier mee doen. Uiteraard houden wij jullie hiervan op de hoogte.

Ook wij hebben, net zoals vele andere clubs die draaien op vrijwilligers, helaas regelmatig te kampen met onderbezetting in vrijwilligers. Dit mag blijken uit de oproepen welke wij regelmatig moeten plaatsen.

Mocht je getroffen zijn door dit bericht en je net zo voelen als wij en lijkt het je leuk actief iets te kunnen betekenen voor onze jeugd, kom dan in contact met ons zodat we de diverse mogelijkheden die wij je kunnen bieden kunnen berspreken. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar: info@kowbelfeld.nl of vul het contactformulier in op onze website.

Met vriendelijke groet,

Bestuur KOW Belfeld

Jaarvergadering en jubilarissen

Gisteren tijdens onze jaarvergadering was het tijd, buiten de gewone stand van zaken vermelden waar het KOW staat, om enkele personen in het zonnetje te zetten. Natuurlijk zijn dit onze jubilarissen.

Dit jaar 5 jubilarissen. René Cuijpers en Danny Niessen beide 12,5 jaar; Ton Spee 25 jaar; en Maria Timmermans en Jeu Gingter beide 50 jaar.

Gisteren is iedereen door onze voorzitter met een klein stukje tekst bedankt voor alle inzet de afgelopen jaren, op welke manier dan ook.

Het siert onze club dat er op dit moment maar liefst 3(!) leden zijn welke zich al 50 jaar inzetten voor het KOW, welke volgend jaar 60 kaarsjes mag uitblazen. Zij hebben zeker gezorgd voor een stabiele basis waar we nu nog op verder bouwen.

Allen gefeliciteerd en bedankt voor alle inzet!

(Op de foto ontbreekt René)