Historie van het KOW

We schrijven het jaar 1964. Binnen het zogenaamde “Sociaal Centrum”, een instelling die zich inzette voor de gezinszorg, de ziekenzorg, de bejaardenzorg, de meisjesbescherming enz., ontstond het idee om tijdens de schoolvakanties “iets” te gaan organiseren voor de kinderen van het dorp. Het Kinder Vakantie Werk (K.V.W.) was geboren. Achterliggende gedachte was het ontlasten van het gezin in vakantietijd. Vakantie vieren in gezinsverband was niet altijd mogelijk of financieel haalbaar.

Als eerste activiteit werd er een trip naar de bossen van Maalbeek georganiseerd voor de klassen 1, 2 en 3 van de lagere school, nu zouden dit de groepen 3, 4 en 5 zijn. Maarliefst 275 kinderen meldden zich aan om mee te gaan. Er werd dus duidelijk voorzien in een behoefte.

Vele activiteiten, variërend van fietsenrally’s, kerstmiddagen, toneelvoorstellingen, dagtochten, excursies e.d. volgden en bij vrijwel elke activiteit was de belangstelling van de kinderen onverminderd groot.

In 1969 werd de basis gelegd voor de vastelaovend zoals we die nu ieder jaar vieren. Het bescheiden feest van toen is echter niet meer te vergelijken met de vele dagen feest van nu, met het oëtkômme, de receptie, het kabouterbal en het hossen. Ook werd in 1969 voor de eerste keer een “kampeerweekeinde” georganiseerd. Een driedaags kamp in juni met vooral veel actie, lol en plezier. Nu beter bekend als het zeer populaire weekendkamp, een topper voor zowel kinderen als leiding. Geleidelijk werden er ook steeds meer activiteiten buiten de schoolvakanties georganiseerd en omdat de vlag de lading niet meer dekte werd in 1971 besloten de naam Kinder Vakantie Werk te veranderen in Kinder Ontspannings Werk (K.O.W.). Een naam die zou uitgroeien tot een begrip.

1973 was het jaar waarin Sint Nicolaas voor het eerst via het KOW naar Belfeld kwam. Inmiddels een traditie, want de Sint komt nog ieder jaar met heel veel plezier naar Belfeld. Jarenlang meerde de Sint zijn boot aan bij “Truus aan de Maas”, maar helaas kon de grote boot op een gegeven moment niet meer door de stuw en moest de Sint daardoor noodgedwongen elders met een koets arriveren. De stoet werd daardoor echter langer en dit bood de pieten de kans om hun spel beter te spelen. Besloten werd daarop om het zo maar te laten.

In 1974 werd er voor de eerste keer, samen met de schutterij op Koninginnedag een kinderkermis georganiseerd. Een activiteit die, ook na het afhaken van de schutterij, ieder jaar weer groeide. In eigen beheer werden vele spellen bedacht en gebouwd en ook aan de aankleding van het hele gebeuren werd steeds meer aandacht besteed. We mogen gerust stellen dat deze activiteit niet meer weg te denken is op onze activiteitenkalender.

Een andere nieuwe diamant aan de K.O.W. kroon was de mobiele sportmiddag, waaraan in 1974 maar liefst 200 coureurs deelnamen. Er werden letterlijk rondjes om de kerk gereden net als in de bekende wielercriteria na de Tour de France. Er waren drie sportieve disciplines te weten, rolschaatsen, steppen en wiel­rennen met de in Belfeld zeer be­kende K.O.W. fietsen. En het ging hard, daar rond de kerk, na afloop zaten er gaten in het asfalt van het optrekken, remmen en ……… vallen. Voor sommige deelnemers was een rondje rolschaatsen een brug te ver, want af en toe moesten de leiders en leidsters van K.O.W. gaan kijken of de deelnemers nog op het circuit waren, ergens op de stoep zaten of al naar huis waren, terwijl de steppers die de finish haalden letterlijk gevangen moesten worden, omdat ze anders omvielen van de inspanning en de kramp in hun standbeen. Dit alles zorgde wel voor veel spanning, sensatie en hilariteit. Het was een genot voor de deelnemers en de toeschouwers. Dit alles werd gespon­sord door de plaatselijke ondernemers, die zelf ook een kostelijke middag hadden als ze kwamen kijken. Jammer genoeg komen we deze activiteit nu niet meer tegen op de activiteitenkalender.

In 1976 wordt de Hamar gerealiseerd en daarmee krijgt het K.O.W. de beschikking over een grote zaal met veel mogelijkheden voor activiteiten en de broodnodige bergruimte voor al het spelmateriaal dat in de loop van de tijd verzameld was. Vele zolders en schuurtjes konden eindelijk leeggeruimd worden.

Ook werd het K.O.W. in 1976 een stichting met een eigen secretariaat en een eigen financieel beheer. Toen nog onder de paraplu van het Sociaal Centrum. Nu is het K.O.W. een volledig zelfstandige stichting.

Het ging voorspoedig met het K.O.W. tot 1990. Het jaar waarin het voortbestaan van het K.O.W. aan een zijden draadje hing. Er was een groot tekort aan leiding en meerdere activiteiten moesten om die reden afgeblazen worden. Een oproep in de Tegelse Courant leverde slechts één reactie op. Als laatste strohalm werd er huis aan huis een “brandbrief” verspreid, die gelukkig dertien reacties opleverde. Het K.O.W. was gered.

Vele, vele activiteiten zijn er sindsdien gelukkig weer georganiseerd en er zijn vele hoogtepunten te noemen hierbij. Eén van de juweeltjes die we niet mogen vergeten is het Sint Maartensfeest. Zeker sinds het K.O.W. vanaf 2002 mag beschikken over een unieke locatie: “De Patersplak”. Midden in het bos en toch op korte loopafstand van het dorp. Ook van buiten Belfeld komen velen om dit sfeervolle feest mee te vieren.

Op 4 december 2003 opende de nieuwe basisschool KOM.MIJN haar deuren en dat betekende automatisch dat daarmee de bestaande drie basisscholen, De Sprunk, De Leygraaf en Het Bolveld haar deuren sloten. Voor de activiteiten van het K.O.W. betekende dit het einde van de competitie tussen de scholen. Zeker op sportief gebied, maar noem bijvoorbeeld ook ieder jaar weer de spanning die er te voelen was in de grote zaal van De Hamar als de nieuwe K.O.W. prins(es) moest uitkomen, wordt het een kind van De Sprunk, De Leygraaf of misschien toch van Het Bolveld? Wat betreft de samenwerking met het basisonderwijs in Belfeld veranderde er niets. Deze was en is gelukkig uitstekend.

In de historie heeft het K.O.W. veel te danken aan de plaatselijke ondernemers, waar het K.O.W. nooit vergeefs hoefde aan te kloppen voor steun en aan de vele verenigingen en stichtingen die ons (muzikaal) ondersteund hebben bij de activiteiten. Ook is het K.O.W. er trots op dat haar inzet zo gewaardeerd wordt door de inwoners, hetgeen ieder jaar bijvoorbeeld weer blijkt tijdens de Sint Nicolaas collecte.

De tijd schrijdt voort en inmiddels is het K.O.W. een begrip en hebben vele generaties kinderen kunnen genieten van onze activiteiten. Ons streven is dat nog vele generaties kinderen in de toekomst dat ook zullen kunnen.

Sinds 1964 kende het K.O.W. vele voorzitters, bestuursleden, leiders en andere betrokkenen en zonder namen te noemen is het een feit dat het K.O.W. valt of staat met deze vrijwilligers. En hopelijk zullen -zoals oud burgemeester Jan Schrijen het als eens zo mooi verwoordde- de kinderen van nu, de vrijwilligers van straks zijn.

Met dank aan Geert Goossens, die veel al verwoord had in het door hem samengestelde jubileumboekje ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum.