Bestuur

Op dit moment heeft het KOW een 8-koppig bestuur, bestaande uit:

Jean Paul Damen voorzitter
Eveline Boots-Smit secretaris
Eric Cuijpers penningmeester
Joke Ressel 2e penningmeester
Luc Schroembges bestuurslid
Eugene Wijnands bestuurslid
Sandra Aerts bestuurslid
Rick Damen bestuurslid