Sinterklaas

Beste volgers van KOW


Naar aanleiding van de door de overheid aangescherpte richtlijnen m.b.t. corona hebben wij helaas moeten besluiten om de activiteiten rondom Sinterklaas te annuleren. Deze richtlijnen geven ons geen enkele ruimte voor het organiseren van dit evenement. Dit betekent voor dit jaar geen pietencollecte en geen intocht.

Wij zijn ons op dit moment aan het beraden of wij nog met een alternatief programma kunnen komen om toch nog enige aandacht aan dit feest te kunnen geven. Indien dit het geval is zullen wij u via onze website en sociale media hierover informeren.
Helaas kunnen wij u niet anders informeren. Voor nu blijf gezond en wellicht tot snel.


Bestuur KOW