Annuleren dropping

Beste lezer,

Helaas zijn wij genoodzaakt de dropping voor morgen, zaterdag 14-01, te annuleren. Dit vanwege de slechte weersvoorspelling waarin het niet verantwoord is om deze activiteit te gaan lopen.

Collecte Sint Nicolaas

Inmiddels zijn onze pietjes al een groot stuk van Belfeld doorgelopen voor onze jaarlijkse collecte. Ze hebben nog niet alles gehad, dus kunnen nog langskomen!

Mocht u onverhoopt niet thuis zijn geweest, en het KOW toch een warm hart toedragen is er ook de mogelijkheid om middels onderstaande QR-code nog een bijdrage te kunnen leveren.

Namens de kinderen van Belfeld: Bedankt!

St. Nicolaas

Beste inwoners van Belfeld,

Gedurende het hele schooljaar organiseert het KOW vele activiteiten voor alle Belfeldse kinderen van het basisonderwijs. Onze bekendste activiteiten zijn ongetwijfeld St. Maarten met de grote troshoop en de intocht van Sinterklaas met zijn Pieten, maar denk ook aan de dropping, halloweentocht en survival. Om dit alles mogelijk te maken vragen wij u, om ons tijdens onze traditionele Sinterklaas collecte financieel te steunen. Als onze pieten daarom met hun collectebus bij u aanbellen, laat ze dan alstublieft niet in de kou staan. Heeft u geen kleingeld in huis, geen probleem. Op de collectebussen staat een QR-code waarmee u ook kunt doneren. En ouders, houdt de camera in de aanslag, want de pieten gaan met alle plezier met uw kind op de foto.

Omdat we dit jaar op vrijdag 11-11, de vrijdag voor de intocht, het feest van St. Maarten vieren met de grote troshoop op de Patersplak hebben we de collecte verschoven naar de zaterdag na de intocht van Sinterklaas.

De intocht is op zondag 13 november.

We verwachten St. Nicolaas met zijn stoomboot om 14.00 uur aan de loswal bij de Maas aan het einde van de Maasstraat. De route van de intocht:

Maasstraat – Urbanusstraat – Rotonde Het Raadhuis – Markt – Koninginneplein – Julianastraat – Stevensplein.

Hier is het grote intocht feest. Afhankelijk van het weer, buiten of in de grote zaal van

de Hamar.

De collecte is op zaterdag 19 november vanaf 12.00 uur.

Wij vragen ook dit jaar weer aan alle kinderen om de kleurplaat aan de achterkant van de flyer welke verspreid wordt leuk in te kleuren of om zelf een leuke tekening te maken, zodat de Sint kan zien hoe creatief de Belfeldse kinderen zijn. Mochten er meer kleurplaten nodig zijn, kunnen deze op onze website gedownload worden. Alle kleurplaten en tekeningen kunnen de kinderen uiterlijk donderdag 10 november in de grote schoorsteen op Leijgraaf 49 stoppen. Tijdens de intocht krijgen ze allemaal een mooi plekje buiten of

in de zaal.

St. Maarten

Op vrijdag 11 november 2022 organiseert het KOW in Belfeld weer het St. Maartensfeest met de daarbij behorende fakkeloptocht. De fakkeloptocht start om 19.00 uur vanaf Gemeenschapscentrum de Hamar aan het Stevensplein.

Onder muzikale begeleiding van Harmonie Kunst na Arbeid en voorgegaan door St. Maarten en zijn soldaten trekt de stoet via de Julianastraat, Burg. Kesselstraat, Groenstraat, Pr. Christinastraat, Schuttekampstraat, Pr. Frederikstraat, Gelrestraat en Bolenbergweg naar de Patersplak waar om ongeveer 19.30 uur het St. Maartensvuur wordt ontstoken. De scouting zorgt weer voor heerlijke oliebollen dit jaar!

We zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen met hun fakkel meelopen in de stoet. Uiteraard zullen St. Maarten met zijn soldaten en de `erme` ook niet ontbreken op de Patersplak.

Tijdens de fakkeloptocht mag er niet gezjwingeld worden met de zjwingelpotten en op de Patersplak is er een aparte plek hiervoor ingericht.

Jouw stem is geld waard !!

Ook dit jaar neemt het KOW weer deel aan de actie Rabo ClubSupport. Middels deze actie geeft de Rabobank jaarlijks een deel van haar winst terug aan de maatschappij.

Vorig jaar hebben wij vanwege COVID onze intocht van St. Nicolaas buiten op het Stevensplein gevierd. Met de ClubSupport-actie willen wij investeren om het Stevensplein tijdens aankomende edities buiten meer aan te kunnen kleden want, mocht het weer dit toelaten, gaan wij dit feest buiten blijven voortzetten!

Als je lid bent bij de Rabobank krijg je 3 stemmen die je mag uitbrengen op verenigingen die je een warm hart toedraagt. Het zou mooi zijn wanneer er één stem naar het KOW gaat.
Heb jij een Rabobank betaalrekening betekent dit niet dat je automatisch lid bent. Je kunt dit wel eenvoudig zelf regelen door in te loggen in de app of op de website van de Rabobank.

Dit jaar is het mogelijk om te stemmen via de app of als je ingelogd bent op de website van Rabobank. Stemmen kan van 5 t/m 27 september 2022.
Namens alle Belfeldse kinderen alvast bedankt voor een stem op het KOW!

Jubilarissen

Gisteren tijdens onze jaarvergadering zijn er een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. 3 leiders (Sandra Aerts, Richard Behnke en Bart Bongaerts) zijn 12,5 jaar aan het KOW verbonden, én er was 1 speciaal jubileum:
Wim Spee is 50 jaar(!) lid van onze vereniging. Hier is met een uitgebreid woordje bij stilgestaan, want Wim is de eerste leider binnen het KOW welke zich al 50 jaar inzet voor de kinderen van Belfeld! Alle jubilarissen zijn tijdens een speciaal momentje voorzien van een presentje als dank voor de inzet.
Gefeliciteerd allen!

Kamp 2022

Tijdens het afgelopen paasweekend zijn een kleine 50 kinderen een weekendje weggeweest met KOW op kamp. Ein-de-lijk mocht het weer! Klik op de foto hier beneden om ze allemaal te bekijken, en lees meer voor een klein verslag gemaakt over dit weekend door leider Koen.

Lees meer

OPROEP – OPROEP

Beste Belfeldse brugklassers,


Op 15, 16 en 17 april staat ons weekendkamp op de agenda. Jullie hebben hier 2 jaar niet aan kunnen deelnemen. Het toeval wil dat we dit jaar nog wat ruimte hebben in de slaapzalen.Dus lijkt het je leuk om mee te gaan op ons weekendkamp, mail dan vlug naar rick@kowbelfeld.nl en wij sturen je meer info en het opgaveformulier. Doe dit uiterlijk donderdag 24 maart!


Let wel… we hebben ruimte voor maximaal 20 brugklassers. Krijgen we meer aanmeldingen, dan gaan we loten. De kampbijdrage is dit jaar € 30,00 per persoon. Je moet natuurlijk wel in Belfeld wonen!

Net als voorgaande jaren kun je jezelf alléén, als duo of als trio opgeven. Dus, heb je één of twee vriendje(s) of vriendinnetje(s) en willen jullie met zijn tweeën of drieën heel erg graag samen in een groep, geef dit even aan bij jullie opgave.

Opgave KOW Kamp 2022

Beste kinderen van de groepen 7 & 8,


Vanavond was de opgave voor het weekendkamp van 15, 16 en 17 april (het paasweekend). Mocht door omstandigheden (quarantaine etc.) dit niet gelukt zijn, geven wij de mogelijkheid jullie nog te melden bij de hoofdkampleiding.


Doe dit via een e-mail naar rick@kowbelfeld.nl met alle gegevens welke op het formulier welke uitgedeeld is staan. Stuur deze uiterlijk zondag 20 maart 2022 zodat uw zoon/dochter toch nog mee kan!