Sint Maarten 2023

Op vrijdag 10 november 2023 organiseert het KOW in Belfeld weer het St. Maartensfeest met de daarbij behorende fakkeloptocht. De fakkeloptocht start om 19.00 uur vanaf Gemeenschapscentrum de Hamar aan het Stevensplein.

Onder muzikale begeleiding van Harmonie Kunst na Arbeid en voorgegaan door St. Maarten en zijn soldaten trekt de stoet via de Julianastraat, Burg. Kesselstraat, Groenstraat, Pr. Christinastraat, Schuttekampstraat, Pr. Frederikstraat, Gelrestraat en Bolenbergweg naar de Patersplak waar om ongeveer 19.30 uur het St. Maartensvuur wordt ontstoken. De scouting zorgt weer voor heerlijke oliebollen dit jaar!

We zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen met hun fakkel meelopen in de stoet. Uiteraard zullen St. Maarten met zijn soldaten en de erme ook niet ontbreken op de Patersplak.

Tijdens de fakkeloptocht mag er niet gezjwingeld worden met de zjwingelpotten en op de Patersplak is er een aparte plek hiervoor ingericht.

Halloweentocht 2023

Op zaterdag 28 oktober organiseert het KOW weer haar jaarlijske halloweentocht voor groep 6 t/m 8. De organisatie is in volle gang, vrijwilligers voor deze avond worden ingepland dus we hebben er zin in.

Reserveer de datum. Opgavebriefjes op school volgen snel!

Rabo ClubSupport uitslag

Namens de Rabobank mochten wij afgelopen donderdag tijdens onze bestuursvergadering, uit handen van Ankie Luijten, een cheque in ontvangst nemen. Alle leden van de Rabobank die ervoor gezorgd hebben dat wij een mooi bedrag (€ 1.307,91) gestort gaan krijgen willen wij langs deze weg hartelijk danken voor uw uitgebrachte stem op ons. Wij zullen zorgen dat het bedrag een mooie bestemming gaat krijgen welke ten goede gaat komen aan diverse activiteiten tijdens ons 60-jarig jubileum in 2024!

Survival

Beste lezer,

Middels dit bericht moeten wij jullie helaas mededelen dat wij de survival, welke gepland staat voor komende zaterdag, moeten annuleren. Dit doen wij natuurlijk met heel veel pijn in ons hart. Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij veel kinderen hiermee teleurstellen. Echter wij kunnen met onze bezetting geen veilige survival garanderen. Veiligheid is een van de pijlers die wij als KOW hoog in ons vaandel dragen.

Natuurlijk gaan wij ons, en zullen wij ons inspannen om deze activiteit hoe dan ook te verplaatsen daar wij weten dat wij ruim 100 kinderen hier een groot plezier mee doen. Uiteraard houden wij jullie hiervan op de hoogte.

Ook wij hebben, net zoals vele andere clubs die draaien op vrijwilligers, helaas regelmatig te kampen met onderbezetting in vrijwilligers. Dit mag blijken uit de oproepen welke wij regelmatig moeten plaatsen.

Mocht je getroffen zijn door dit bericht en je net zo voelen als wij en lijkt het je leuk actief iets te kunnen betekenen voor onze jeugd, kom dan in contact met ons zodat we de diverse mogelijkheden die wij je kunnen bieden kunnen berspreken. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar: info@kowbelfeld.nl of vul het contactformulier in op onze website.

Met vriendelijke groet,

Bestuur KOW Belfeld

Jaarvergadering en jubilarissen

Gisteren tijdens onze jaarvergadering was het tijd, buiten de gewone stand van zaken vermelden waar het KOW staat, om enkele personen in het zonnetje te zetten. Natuurlijk zijn dit onze jubilarissen.

Dit jaar 5 jubilarissen. René Cuijpers en Danny Niessen beide 12,5 jaar; Ton Spee 25 jaar; en Maria Timmermans en Jeu Gingter beide 50 jaar.

Gisteren is iedereen door onze voorzitter met een klein stukje tekst bedankt voor alle inzet de afgelopen jaren, op welke manier dan ook.

Het siert onze club dat er op dit moment maar liefst 3(!) leden zijn welke zich al 50 jaar inzetten voor het KOW, welke volgend jaar 60 kaarsjes mag uitblazen. Zij hebben zeker gezorgd voor een stabiele basis waar we nu nog op verder bouwen.

Allen gefeliciteerd en bedankt voor alle inzet!

(Op de foto ontbreekt René)

Hobby middagen

Beste ouders en oma’s en opa’s,

Normaal gesproken zouden we in de periode oktober tot en met maart op meerdere woensdagmiddagen lekker aan het knutselen en frutselen zijn geslagen tijdens onze knutsel- en frutselmiddagen. Helaas hebben we deze activiteit dit jaar echter moeten annuleren. Niet omdat er te weinig belangstelling was vanuit de kinderen, maar er waren simpelweg geen mensen beschikbaar om deze activiteit te begeleiden. 

Maar, een nieuw jaar, nieuwe kansen…

Heeft u op meerdere woensdagmiddagen in de periode oktober 2023 t/m maart 2024 tijd en zin om de creativiteit van kinderen in de leeftijdsgroep 9-11 jaar te stimuleren, om lekker met hen aan slag te gaan met het maken van allerlei leuke knutselwerken? Bent u zelf een beetje creatief en handig? Heeft u zelf wellicht leuke ideeën? Meld u dan, dan bekijken we gezamenlijk de mogelijkheden.Stuur een mail met uw contactgegevens naar secretaris@kowbelfeld.nl en wij nemen contact op met u

Annuleren dropping

Beste lezer,

Helaas zijn wij genoodzaakt de dropping voor morgen, zaterdag 14-01, te annuleren. Dit vanwege de slechte weersvoorspelling waarin het niet verantwoord is om deze activiteit te gaan lopen.

Collecte Sint Nicolaas

Inmiddels zijn onze pietjes al een groot stuk van Belfeld doorgelopen voor onze jaarlijkse collecte. Ze hebben nog niet alles gehad, dus kunnen nog langskomen!

Mocht u onverhoopt niet thuis zijn geweest, en het KOW toch een warm hart toedragen is er ook de mogelijkheid om middels onderstaande QR-code nog een bijdrage te kunnen leveren.

Namens de kinderen van Belfeld: Bedankt!

St. Nicolaas

Beste inwoners van Belfeld,

Gedurende het hele schooljaar organiseert het KOW vele activiteiten voor alle Belfeldse kinderen van het basisonderwijs. Onze bekendste activiteiten zijn ongetwijfeld St. Maarten met de grote troshoop en de intocht van Sinterklaas met zijn Pieten, maar denk ook aan de dropping, halloweentocht en survival. Om dit alles mogelijk te maken vragen wij u, om ons tijdens onze traditionele Sinterklaas collecte financieel te steunen. Als onze pieten daarom met hun collectebus bij u aanbellen, laat ze dan alstublieft niet in de kou staan. Heeft u geen kleingeld in huis, geen probleem. Op de collectebussen staat een QR-code waarmee u ook kunt doneren. En ouders, houdt de camera in de aanslag, want de pieten gaan met alle plezier met uw kind op de foto.

Omdat we dit jaar op vrijdag 11-11, de vrijdag voor de intocht, het feest van St. Maarten vieren met de grote troshoop op de Patersplak hebben we de collecte verschoven naar de zaterdag na de intocht van Sinterklaas.

De intocht is op zondag 13 november.

We verwachten St. Nicolaas met zijn stoomboot om 14.00 uur aan de loswal bij de Maas aan het einde van de Maasstraat. De route van de intocht:

Maasstraat – Urbanusstraat – Rotonde Het Raadhuis – Markt – Koninginneplein – Julianastraat – Stevensplein.

Hier is het grote intocht feest. Afhankelijk van het weer, buiten of in de grote zaal van

de Hamar.

De collecte is op zaterdag 19 november vanaf 12.00 uur.

Wij vragen ook dit jaar weer aan alle kinderen om de kleurplaat aan de achterkant van de flyer welke verspreid wordt leuk in te kleuren of om zelf een leuke tekening te maken, zodat de Sint kan zien hoe creatief de Belfeldse kinderen zijn. Mochten er meer kleurplaten nodig zijn, kunnen deze op onze website gedownload worden. Alle kleurplaten en tekeningen kunnen de kinderen uiterlijk donderdag 10 november in de grote schoorsteen op Leijgraaf 49 stoppen. Tijdens de intocht krijgen ze allemaal een mooi plekje buiten of

in de zaal.