St. Nicolaas

Beste inwoners van Belfeld,

Gedurende het hele schooljaar organiseert het KOW vele activiteiten voor alle Belfeldse kinderen van het basisonderwijs. Onze bekendste activiteiten zijn ongetwijfeld St. Maarten met de grote troshoop en de intocht van Sinterklaas met zijn Pieten, maar denk ook aan de dropping, halloweentocht en survival. Om dit alles mogelijk te maken vragen wij u, om ons tijdens onze traditionele Sinterklaas collecte financieel te steunen. Als onze pieten daarom met hun collectebus bij u aanbellen, laat ze dan alstublieft niet in de kou staan. Heeft u geen kleingeld in huis, geen probleem. Op de collectebussen staat een QR-code waarmee u ook kunt doneren. En ouders, houdt de camera in de aanslag, want de pieten gaan met alle plezier met uw kind op de foto.

Omdat we dit jaar op vrijdag 11-11, de vrijdag voor de intocht, het feest van St. Maarten vieren met de grote troshoop op de Patersplak hebben we de collecte verschoven naar de zaterdag na de intocht van Sinterklaas.

De intocht is op zondag 13 november.

We verwachten St. Nicolaas met zijn stoomboot om 14.00 uur aan de loswal bij de Maas aan het einde van de Maasstraat. De route van de intocht:

Maasstraat – Urbanusstraat – Rotonde Het Raadhuis – Markt – Koninginneplein – Julianastraat – Stevensplein.

Hier is het grote intocht feest. Afhankelijk van het weer, buiten of in de grote zaal van

de Hamar.

De collecte is op zaterdag 19 november vanaf 12.00 uur.

Wij vragen ook dit jaar weer aan alle kinderen om de kleurplaat aan de achterkant van de flyer welke verspreid wordt leuk in te kleuren of om zelf een leuke tekening te maken, zodat de Sint kan zien hoe creatief de Belfeldse kinderen zijn. Mochten er meer kleurplaten nodig zijn, kunnen deze op onze website gedownload worden. Alle kleurplaten en tekeningen kunnen de kinderen uiterlijk donderdag 10 november in de grote schoorsteen op Leijgraaf 49 stoppen. Tijdens de intocht krijgen ze allemaal een mooi plekje buiten of

in de zaal.