Nieuwe opzet kabouterbal

Belhamels en Belhamelinnekes

Zoals velen van jullie al hebben gezien hebben wij sinds afgelopen zondag een nieuwe prinses;

Lara I

Het deed ons goed dat jullie hierbij massaal aanwezig waren. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om jullie te informeren over een aantal kleine wijzigingen binnen het “vasteloavend” programma van het KOW.

Het KOW is sinds dit jaar geen organiserende vereniging meer in de Hamar. Dit heeft ons mede doen besluiten om voor het Kabouterbal een andere opzet te kiezen en om een andere locatie te zoeken. Wij denken dat beiden goed gelukt zijn.

  1. De nieuwe locatie van het kabouterbal 03-02 is nu de Kozakkenhut van de Scouting aan de Beatrixlaan te Belfeld. Daar de ruimte daar echter beperkt is hebben wij gekozen voor:
  2. Andere opzet: Waar voorheen het hele gezin in de Hamar terecht kon om samen met hun kroost vastelaovend te vieren zijn nu alleen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 welkom. Wij gaan met alle kinderen (zoals jullie van ons gewend zijn) samen en met Rokke Billy een fantastisch feest vieren. Deze middag zal om 15.00 uur starten en zal tot ca. 17.00 uur duren. Hierna is het hele gezin welkom om onze prinses te komen feliciteren tijdens haar receptie, die dus ook bij de Scouting zal worden gehouden. Tijdens deze activiteit zal er ranja en snoep worden verkocht. Ranja à € 0,50 en snoep à € 1,-. De entree is gratis. Ook gedurende de aansluitende receptie zullen er geen alcoholische dranken worden verkocht.

Wij begrijpen als geen ander dat deze verandering even wennen is. Het organiseren van een activiteit bleek echter qua bezetting niet meer haalbaar en we merkten ook dat met name de kleinere kinderen steeds verder in de verdringing kwamen. Kerndoel van het KOW is het organiseren van activiteiten voor kinderen en blijven we ook hiermee doen. In onze ogen beter zelfs!

Wij hopen en gaan er vanuit dat veel kinderen deze activiteit zullen bezoeken en we kijken ernaar uit om samen met hen een leuke middag te beleven.